Budowa sieci komputerowych Aktywnych i Pasywnych

Budowa sieci komputerowych Aktywnych, budowa sieci komputerowych Pasywnych, budowa okablowania sieci, przyłącza telekomunikacyjne, sieci WiFi, dostawa sprzętu komputerowego.

Rozwijająca się firma potrzebuje sprawnej i bezpiecznej sieci komputerowej. Regularnie pojawiająca się konieczność przyłączenia nowych drukarek, telefonów czy stanowisk komputerowych stanowi problem, gdy zaczyna brakować gniazdek na podłączenie tych urządzeń. Dobrze zaplanowana sieć to swoboda w podłączaniu nowych urządzeń, gdyż ilość przewodów jest przewidziana z zapasem. Dodatkowo zastosowanie odpowiednich systemów montażu pozwala na uzupełnienie brakującego okablowania bez robót budowlanych i dużych nakładów finansowych.

NASZA FIRMA MOŻE STWORZYĆ LUB ROZBUDOWAĆ TWOJĄ SIEĆ KOMPUTEROWĄ. PRZEPROWADZIMY CIĘ PRZEZ CAŁY PROCES INFORMATYZACJI FIRMY

W ramach informatyzacji firmy przeprowadzamy:

  • Bu­do­wę oka­blo­wa­nia
  • Przy­łą­cza te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ne (in­ter­net, te­le­fon)
  • Do­star­cze­nie sprzę­tu – kom­pu­te­rów, ser­we­rów, ro­ute­rów itp.
  • Kon­fi­gu­ra­cję urzą­dzeń zgod­nie z wy­ma­ga­nia­mi klien­ta
  • Bu­do­wa­nie roz­wią­zań bez­prze­wo­do­wych WiFi

INTERESUJE CIĘ NASZA OFERTA?

ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE PYTANIA!

Masz pytania dotyczące naszych produktów? Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub drogą e-mailową, nasi doświadczeni specjaliści odpowiedzą na wszystkie pytania.  Możesz również odwiedzić nas w Krakowie przy ulicy Klasztornej 31. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00.

TOP

Facebook

Google Plus