JESTEŚ TUTAJ: MICROSOFT 365 / CENNIK MICROSOFT 365 / BUSINESS basic

Microsoft 365 Business Basic

Microsoft 365 Business Basic

Licencja ta jest odpowiednia dla pracowników, którym wystarczą podstawowe funkcjonalności dostępne w Online’owym (przeglądarkowym) pakiecie Office. Potrzebują udostępniać i przechowywać pliki w chmurze, a także poczty, którą będą mogli używać za pośrednictwem urządzeń mobilnych oraz przeglądarki Internetowej.
Poczta
Exchange to usługa poczty e-mail klasy biznesowej o pojemności 50GB z możliwością załączania plików o rozmiarze do 150MB oraz z wbudowanymi filtrami antyspamowymi czy analizą załączników dołączanych do wiadomości pod kątem potencjalnego zagrożenia. Poczta jest dostępna w wersji na urządzenia mobilne (pod nazwą Outlook w sklepie z aplikacjami mobilnymi w App Store oraz Sklep Play) i za pośrednictwem przeglądarki Internetowej pod adresem: https://login.live.com
Zarządzanie kontaktami i kalendarzem
Kalendarz w usłudze Microsoft 365 pozwala na tworzenie, udostępnianie i zarządzanie spotkaniami. Terminy w kalendarzu synchronizują się ze wszystkimi urządzeniami w czasie rzeczywistym. Kalendarz automatycznie informuje o zbliżającym się terminie.

Kontakty pozwalają zorganizować informacje kontaktowe o wszystkich współpracownikach i klientach oraz pozwalają na dzielenie się książką adresową z zespołem. Kontakty synchronizują się ze wszystkimi urządzeniami.

Udostępnianie i przechowywanie plików w chmurze
OneDrive daje możliwość przechowywania plików w chmurze, zapewniając każdemu użytkownikowi 1000 GB miejsca na dane. Użytkownik dostaje możliwość zaawansowanego udostępniania dokumentów przechowywanych w chmurze, zarówno współpracownikom jak i osobom spoza organizacji oraz przejrzyste zarządzanie uprawnieniami udostępnionych plików.
Edycja tekstu
Word Online to podstawowy edytor tekstu umożliwiający pracę nad dokumentem z innymi osobami w tym samym czasie, w każdym miejscu na świecie za pośrednictwem urządzenia mobilnego (iOS lub Android) lub przeglądarki Internetowej. Word Online to podstawowy edytor tekstu umożliwiający pracę nad dokumentem z innymi osobami w tym samym czasie, w każdym miejscu na świecie za pośrednictwem urządzenia mobilnego (iOS lub Android) lub przeglądarki Internetowej.
Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych, ankiet, badań
Excel Online to podstawowy edytor arkuszy kalkulacyjnych pozwalający na edycję z innymi osobami w tym samym czasie, w każdym miejscu na świecie za pośrednictwem urządzenia mobilnego (iOS lub Android) lub przeglądarki Internetowej.

Forms to narzędzie służące do tworzenia szybkich testów, badań czy ankiet w atrakcyjnej szacie graficznej. Umożliwia udostępnianie przygotowanego kwestionariusza innym osobom, pozwala na śledzenie nadsyłanych odpowiedzi w czasie rzeczywistym oraz wyeksportowanie wyników do programu Excel w celu przeprowadzenia głębszych analiz. Dostępny tylko w wersji online w przeglądarce Internetowej.

Tworzenie prezentacji, interaktywnych raportów, biuletynów
PowerPoint Online to podstawowy edytor służący do tworzenia efektownych prezentacji, pozwalający na edycję wraz z innymi osobami, w tym samym czasie, w każdym miejscu na świecie za pośrednictwem urządzenia mobilnego (iOS lub Android) lub przeglądarki Internetowej.

Sway to program służący do błyskawicznego stworzenia prezentacji, interaktywnych raportów, katalogów produktowych czy historii osobistych. Dostępny jest w przeglądarce Internetowej, urządzenia mobilne (tylko system iOS) oraz na komputer (tylko Windows 10).

Wewnętrzny Intranet
SharePoint to usługa umożliwiająca udostępnianie zawartości, zdobytej wiedzy, aplikacji oraz zarządzanie powyżej wymienionymi elementami, za pomocą witryn zespołu. Dostępny jest na komputery (z systemem Windows lub Mac) i na urządzenia mobilne (z systemem Android lub iOS)
Komunikacja ze współpracownikami oraz klientami
Teams to zaawansowany komunikator, służący do konwersacji pomiędzy pracownikami oraz klientami nad przeprowadzanymi projektami biznesowymi za pomocą czatu, połączeń głosowych czy spotkań online. Ponadto pozwala na współpracę na plikach programów tj.: Word, Excel czy PowerPoint, wymianę sugestii, spostrzeżeń z tym związanych nie wychodząc z komunikatora.

Yammer to portal gromadzący społeczność firmy w jednym miejscu. Pozwala na szybki przekaz informacji pomiędzy wszystkimi pracownikami w firmie. Dostępny tylko za pośrednictwem przeglądarki Internetowej oraz urządzenia mobilne (system Android i iOS).

Skype to narzędzie służące do tworzenia wideokonferencji z klientami lub współpracownikami za pomocą czatu spotkań wideo. Dostępne jest na komputery (Windows lub Mac) oraz urządzenia mobilne (system Android i iOS)

Zarządzanie zadaniami
Planner umożliwia tworzenie, organizowanie i przydzielanie zadań pracownikom. Dostępny jest za pośrednictwem przeglądarki Internetowej jako dodatek do programu Teams oraz na urządzeniach mobilnych (iOS i Android)
Automatyzacja i zarządzanie procesami w firmie
Flow to aplikacja służąca do łączenia najważniejszych usług w celu stworzenia zautomatyzowanych procesów. Flow dostępny jest na urządzenia mobilne (Android i iOS) oraz za pośrednictwem przeglądarki Internetowej.

 

Skontaktuj się z nami i uzyskaj więcej informacji!