Analiza zabezpieczeń sieci, kosztów IT i wiele więcej!

Myśląc o uporządkowaniu struktury zasobów, należy wydzielić trzy etapy:

  • inwentaryzacja sprzętu,

  • inwentaryzacja licencji,

  • analiza zasobów systemowych.

Inwentaryzacja sprzętu to zestawienie ilościowe i jakościowe istniejącego wyposażenia IT wraz z jego lokalizacją w strukturze firmy. Inwentaryzacja licencji to podobne zestawienie wraz z informacjami charakterystycznymi.

Analiza bezpieczeństwa informacji – zaufaj profesjonalistom

Powyższy temat należy zacząć od kilku słów na temat Systemu Zarządzania Oprogramowaniem (SAM – Software Asset Management) – potocznie zwanemu zbiorem dobrych praktyk biznesowych. Inaczej mówiąc, SAM obejmuje procedury i procesy związane z licencjami na oprogramowanie, gdzie badanie legalności programów to tylko część zadań. W trakcie inwentaryzacji licencji tworzone są procedury do zarządzania oprogramowaniem – począwszy od planowania przyszłych zakupów (w tym również wybór samego softwaru), jego wdrożenia i pełnego cyklu życiowego.

Na tego typu usługę składa się analiza zasobów systemowych:

  • analiza zabezpieczeń sieci,

  • analiza bezpieczeństwa informacji,

  • analiza stopnia wykorzystania infrastruktury,

  • analiza kosztów IT.

Po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do przygotowania planu naprawczego, a następnie raportu końcowego – dającego pełny ogląd sytuacji. Zapraszamy do współpracy.

Interesują Cię nasze usługi?

Masz więcej pytań dotyczących naszej oferty?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami!