JESTEŚ TUTAJ: USŁUGI INFORMATYCZNE / Inwentaryzacja zasobów IT

Inwentaryzacja zasobów IT

Myśląc o uporządkowaniu struktury zasobów należy wydzielić trzy etapy:

  1. inwentaryzacja sprzętu,
  2. inwentaryzacja licencji,
  3. analiza zasobów systemowych.

Inwentaryzacja sprzętu to zestawienie ilościowe, jakościowe istniejącego wyposażenia IT wraz z jego lokalizacją w strukturze firmy. Inwentaryzacja licencji to podobne zestawienie wraz z informacjami charakterystycznymi

Powyższy temat zacząć należy od kilu słów na temat Systemu Zarządzania Oprogramowaniem. System Zarządzania Oprogramowaniem (SAM – Software Asset Management) – potocznie zwany zbiorem dobrych praktyk biznesowych. Inaczej mówiąc SAM obejmuje procedury i procesy związane z licencjami na oprogramowanie, gdzie badanie legalności oprogramowania to tylko część zadań.

W trakcie takiej inwentaryzacji, tworzone są procedury do zarządzania oprogramowaniem – począwszy od planowania przyszłych zakupów (w tym również wybór samego oprogramowania),  jego wdrożenie i pełen cykl życiowy.

Na tego typu usługę składa się analiza zasobów systemowych:

  • analiza zabezpieczeń sieci,
  • analiza bezpieczeństwa informacji,
  • analiza stopnia wykorzystania infrastruktury,
  • analiza kosztów IT.

Po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do przygotowania planu naprawczego,  a następnie raportu końcowego – dającego pełny ogląd sytuacji.