Monitoring infrastruktury IT na bazie oprogramowania Zabbix

Jesteś tutaj:

MONITOROWANIE SIECI NA BAZIE OPROGRAMOWANIA ZABBIX

W Teleaudyt wykonujemy usługę monitoringu IT za pomocą systemu Zabbix. Monitoring Zabbix pozwala na monitorowanie aktywności systemów informatycznych – chmury, serwerów, baz danych, stron www, i wielu innych rzeczy – a następnie odczytywanie danych i prezentowanie ich na dashboardach. Po ustaleniu alarmów można wysyłać powiadomienia do zespołów serwisowych, zespołów monitorujących i utrzymujących systemy.

Czym jest monitoring Zabbix?

Monitoring Zabbix (opensource) pozwala na budowę narzędzia do śledzenia procesów w infrastrukturze, aplikacjach i sprzęcie. Mamy możliwość elastycznego zbierania danych z praktycznie dowolnego źródła, które odpowiednio przetworzone pomogą w analizie zachodzących procesów oraz potencjalnych problemów.
Możemy monitorować

 • sprzęt fizyczny,
 • aplikację lokalne,
 • aplikacja w chmurze,
 • lokalizacje zdalne (Zabbix Proxy).

Dzięki oprogramowaniu do monitoringu sieci dane są zbierane lokalnie w danej lokalizacji do lokalnej bazy danych o w czasie rzeczywistym synchronizowane z głównym węzłem.  Dzięki zebranym parametrom będziemy w stanie przedstawić zachodzące procesy, zasoby wolne i zużyte, wyznaczyć wyzwalacze alarmów i na koniec powiadomić odpowiedni zespół.

 • System wspomaga zarządzanie infrastrukturą,
 • wspomaga wykrywanie problemów/awarii,
 • umożliwia szybkie podjęcie działań.

Usługa monitorowania sieci i urządzeń sieciowych w Twojej firmie

Przykład wprowadzonego rozwiązania monitoringu Zabbix przez Teleaudyt dla firmy produkcyjnej.

Monitorowanie i analiza stanów urządzeń zasilania oraz środowiska pracy urządzeń

- układy zasilania oraz podtrzymania zasilania (UPS, zasilanie akumulatorowe napięć DC)
- automatyka zasilania, układy SZR (samoczynne załączanie rezerwy)
- parametry napięć (dostępność wymaganych napięć dla układów)
- parametry temperatur kontenerów w tym klimatyzacji

Systemy IT

- monitoring systemów serwerowych, zasoby, CPU, RAM, macierz dyskowa, temperatury (ILO).
- dane zbierane z użyciem dedykowanego agenta - Zabbix Agent
- monitorowanie stacji roboczych (Zabbix Agent)
- kontrola stanu dysków oraz macierzy dyskowej RAID
- systemy sieciowe, sprawność i dostępność urządzeń pracujących w sieci
- monitorowanie pracy bazy danych, dostępność, użycie zasobów (MSSQL)

Alarmy, powiadomienia

- utworzenie systemu powiadomień w zależności od ważności powiadomienia
- konfiguracja powiadomień via mail z możliwością uruchomienia powiadomień via SMS
- alarmy wyzwalaczy prezentowane na mapie logicznej
- grupy alarmów krytycznych
- grupy pracowników utrzymania ruchu

Mapa logiczna naniesionymi stanami i alarmami

- przygotowanie mapy logiczniej monitorowanych urządzeń, graficzne przedstawienie istotnych zasobów i parametrów oraz zmiana statusu w przypadku alarmu (wyzwalacza)
- możliwe powiązanie zależności urządzeń w ciągu technicznym - awaria masowa lub problem na danym węźle logicznym zależnym od najbliższego urządzenia

Systemy przemysłowe

- obsługa komunikacji, odczytów parametrów z sterowników Siemens Siemens SIMATIC S7-xxxx z użyciem biblioteki Snap7 oraz dedykowanych programów utworzonych w języku programowania Python. Baza danych sygnałów przygotowana przez zamawiającego.
- modemy GSM
- zasuwy, zawory i inna fizyczna instancja przemysłowych systemów

Oprogramowanie Zabbix:

- Zabbix server – wersja 4.x
- MySQL MardiaDB – baza danych
- Zabbix Agent – wersja 4.x

Technologie:

- Zabbix
- Zabbix Agent, Zabbix Send
- Python3.x
- SNMP
- Snap7
- MySQL (MariaDB)
- Linux Ubuntu 20.04

Masz pytania dotyczące monitoringu infrastruktury IT?

CO NAS WYRÓŻNIA NA TLE KONKURENCJI?

 • profesjonalny i doświadczony zespół
 • wysoka jakość usług
 • kompleksowe usługi informatyczne dla firm
 • atrakcyjne ceny
 • bezpieczeństwo danych
 • konsulting
 • wsparcie informatyczne zdalnie i stacjonarnie
 • wykluczanie sytuacji kryzysowych, np. awarii serwerów

Interesują Cię nasze usługi?

Masz więcej pytań dotyczących naszej oferty?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami!