Monitorowanie sieci i urządzeń sieciowych
Jesteś tutaj:

Monitoring Infrastruktury Informatycznej

Monitoring infrastruktury informatycznej jest kluczowym elementem zapewnienia ciągłości działania i bezpieczeństwa systemów IT w organizacjach. Polega on na ciągłym obserwowaniu i analizowaniu środowiska IT, co umożliwia szybkie wykrywanie i reagowanie na wszelkie nieprawidłowości oraz potencjalne zagrożenia. W ramach monitoringu IT wyróżnia się dwa główne typy: monitoring reaktywny, który koncentruje się na identyfikacji i rozwiązywaniu problemów po ich wystąpieniu, oraz monitoring proaktywny, który opiera się na analizie danych i prognozowaniu, aby zapobiegać awariom przed ich wystąpieniem. Dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi do monitorowania organizacje mogą nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo swoich danych, ale również poprawić wydajność pracowników i ogólną produktywność przedsiębiorstwa.

Monitorowanie sieci na bazie oprogramowania Zabbix

W Teleaudyt wykonujemy usługę monitoringu IT za pomocą systemu Zabbix. Pozwala on na monitorowanie aktywności systemów informatycznych, chmury, serwerów, baz danych, stron www, i wielu innych rzeczy – a następnie odczytywanie danych i prezentowanie ich na dashboardach. Po ustaleniu alarmów można wysyłać powiadomienia do zespołów serwisowych, zespołów monitorujących i utrzymujących systemy.

Czym jest monitoring Zabbix?

Zabbix to zaawansowane narzędzie open-source przeznaczone do monitorowania infrastruktury IT. Umożliwia ono zbieranie danych z różnych elementów sieci, takich jak serwery, bazy danych, aplikacje webowe, a nawet urządzenia IoT. Dzięki temu administratorzy systemów mogą w czasie rzeczywistym obserwować stan swoich zasobów, wykrywać i diagnozować problemy, a także planować przyszłe działania w zakresie rozbudowy lub konserwacji infrastruktury.

Oferuje szeroki zakres funkcji, w tym automatyczne wykrywanie zasobów sieciowych, monitorowanie wydajności, wizualizację danych za pomocą grafik i map, a także zaawansowane powiadomienia i raportowanie. Jest to rozwiązanie elastyczne, które można dostosować do potrzeb różnych środowisk IT, od małych firm po duże przedsiębiorstwa. Zabbix jest również ceniony za swoją skalowalność, co oznacza, że może rosnąć wraz z rozwijającą się infrastrukturą bez utraty wydajności. Ponadto jego otwarta architektura pozwala na integrację z innymi systemami i aplikacjami, co czyni go jeszcze bardziej wszechstronnym narzędziem w zarządzaniu IT.

Zabbix monitoruje wiele typów urządzeń, takich jak serwery, routery, przełączniki, systemy operacyjne oraz bazy danych. Umożliwia on również sprawdzanie parametrów sprzętowych i oprogramowania, a także tworzenie niestandardowych skryptów monitorujących. Zabbix jest wyposażony w system alarmów i powiadomień, który pozwala na szybką reakcję na ewentualne problemy. Dzięki integracji z innymi narzędziami IT, może stanowić część spójnego systemu monitoringu. Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami jest proste, co pozwala na kontrolę dostępu do systemu. Dodatkowo, umożliwia tworzenie wykresów i raportów, które ułatwiają analizę danych w czasie rzeczywistym. Jego elastyczność i skalowalność sprawiają, że jest to narzędzie przydatne zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw.

Usługa monitorowania sieci i urządzeń sieciowych w Twojej firmie

Monitorowanie i analiza

Monitorowanie i analiza stanów urządzeń zasilania oraz środowiska pracy urządzeń

 • Układy zasilania oraz podtrzymania zasilania (UPS, zasilanie akumulatorowe napięć DC)
 • Automatyka zasilania, układy SZR (samoczynne załączanie rezerwy)
 • Parametry napięć (dostępność wymaganych napięć dla układów)
 • Parametry temperatur kontenerów w tym klimatyzacji
Systemy IT

Systemy informatyczne

 • Monitoring systemów serwerowych, zasoby, CPU, RAM, macierz dyskowa, temperatury (ILO).
 • Dane zbierane z użyciem dedykowanego agenta – Zabbix Agent
 • Monitorowanie stacji roboczych (Zabbix Agent)
 • Kontrola stanu dysków oraz macierzy dyskowej RAID
 • Systemy sieciowe, sprawność i dostępność urządzeń pracujących w sieci
 • Monitorowanie pracy bazy danych, dostępność, użycie zasobów (MSSQL)
Alarmy i powiadomienia

Alarmy i powiadomienia

 • Utworzenie systemu powiadomień w zależności od ważności powiadomienia
 • Konfiguracja powiadomień via mail z możliwością uruchomienia powiadomień via SMS
 • Alarmy wyzwalaczy prezentowane na mapie logicznej
 • Grupy alarmów krytycznych
 • Grupy pracowników utrzymania ruchu
Mapa logiczna

Mapa logiczna z naniesionymi stanami i alarmami

 • Przygotowanie mapy logiczniej monitorowanych urządzeń, graficzne przedstawienie istotnych zasobów i parametrów oraz zmiana statusu w przypadku alarmu (wyzwalacza)
 • Możliwe powiązanie zależności urządzeń w ciągu technicznym – awaria masowa lub problem na danym węźle logicznym zależnym od najbliższego urządzenia
Systemy przemysłowe

Systemy przemysłowe

 • Obsługa komunikacji, odczytów parametrów z sterowników Siemens Siemens SIMATIC S7-xxxx z użyciem biblioteki Snap7 oraz dedykowanych programów utworzonych w języku programowania Python. Baza danych sygnałów przygotowana przez zamawiającego.
 • Modemy GSM
 • Zasuwy, zawory i inna fizyczna instancja przemysłowych systemów
Zabbix

Zabbix

 • Zabbix server
 • MySQL MardiaDB
 • Zabbix Agent

Zaufaj doświadczeniu!

Monitoring infrastruktury IT jest kluczowym elementem zapewnienia ciągłości działania usług sieciowych. Dzięki stałemu nadzorowi nad parametrami systemów możliwe jest szybkie wykrywanie i reagowanie na wszelkie nieprawidłowości, co jest niezbędne do utrzymania wysokiej dostępności i wydajności usług. Zabbix, jako zaawansowane narzędzie monitoringu, oferuje szeroki zakres funkcjonalności, w tym zbieranie danych w czasie rzeczywistym, wizualizację statystyk, a także aktywne powiadamianie o potencjalnych problemach. Wykorzystanie takich rozwiązań pozwala na optymalizację pracy infrastruktury, minimalizację ryzyka przestojów oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych. Posiadamy wiedzę oraz narzędzia, które pozwolą Twojej firmie na sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie a wszelkie zagrożenia zostaną szybko zidentyfikowane i wyeliminowane. Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy usprawnić działanie Twojej Firmy!

 

Jakie są korzyści z monitorowania infrastruktury IT?

Monitoring IT pozwala na ciągłą kontrolę systemów informatycznych, szybką reakcję na zagrożenia, monitorowanie użytkowników oraz zwiększenie komfortu pracy i bezpieczeństwa danych.

Czy system monitorowania infrastruktury IT posiada alerty i powiadomienia?

Narzędzia monitorujące często oferują dashboardy ułatwiające odczytywanie danych oraz systemy alertów, które mogą informować o odchyleniach w działaniu systemów poprzez e-mail lub SMS.

Jakie są rodzaje monitoringu infrastruktury IT?

Istnieją dwa główne typy monitoringu: reaktywny, który umożliwia szybkie wykrycie awarii, oraz proaktywny, opierający się na analizie danych i prognozowaniu przyszłych zdarzeń.