Internet dla biznesu

Jesteś tutaj:

INTERNET DLA BIZNESU – POSTAW NA NIEZAWODNOŚĆ I STABILNOŚĆ DZIAŁANIA

Usługa symetrycznego dostępu do Internetu jest skierowana do Klientów biznesowych, dla których Sieć jest niezbędna do pracy. Dedykowane łącza internetowe, czy to za pośrednictwem radiolinii, czy światłowodu to wysoka niezawodność pewność i stabilność działania. Usługa ta charakteryzuje się taką samą prędkością pobierania, jak i wysyłania danych, co pozwala na szybkie przetwarzanie dużych ilości danych.

W dzisiejszych czasach Internet jest dla Twojej firmy niezbędnym narzędziem pracy, jeśli cenisz sobie czas jaki można zaoszczędzić dzięki szybszej wymianie informacji, warto pomyśleć o profesjonalnym rozwiązaniu, jakim jest symetryczny dostęp do Internetu.

 

Decydując się na taką usługę, zyskujesz:

 • Taką samą pręd­kość wy­sy­ła­nia i po­bie­ra­nia da­nych
 • Sta­bil­nie dzia­ła­ją­cą usłu­gę, gwa­ran­cję dzia­ła­nia na po­zio­mie 99,8% w skali roku
 • Prze­pu­sto­wość łącza pre­cy­zyj­nie do­pa­so­wa­ną do po­trzeb Two­jej firmy
 • Ska­lo­wal­ność roz­wią­za­nia
 • Do­wol­ną ilość sta­łych ad­re­sów IP
 • Pomoc tech­nicz­ną 24h na dobę, 7 dni w ty­go­dniu, 365 dni w roku

Masz pytania dotyczące oferty internetu dla firmy?

CO NAS WYRÓŻNIA NA TLE KONKURENCJI?

 • profesjonalny i doświadczony zespół
 • wysoka jakość usług
 • kompleksowe usługi informatyczne dla firm
 • atrakcyjne ceny
 • bezpieczeństwo danych
 • konsulting
 • wsparcie informatyczne zdalnie i stacjonarnie
 • wykluczanie sytuacji kryzysowych, np. awarii serwerów

ILE TO KOSZTUJE?

Sprawdź cenę usług wykonywanych przez naszych doświadczonych specjalistów

Interesują Cię nasze usługi?

Masz więcej pytań dotyczących naszej oferty?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami!