Internet dla biznesu

Dostęp do internetu w firmie, internet bezprzewodowy, dostęp do internetu, internet dla firm, internet w firmie, pomoc techniczna 24h na dobę, stałe łącze w firmie, internet dla biznesu Kraków.

Usługa symetrycznego dostępu do Internetu jest skierowana do Klientów biznesowych, dla których Sieć jest niezbędna do pracy. Dedykowane łącza internetowe, czy to za pośrednictwem radiolinii, czy światłowodu to wysoka niezawodność pewność i stabilność działania. Usługa ta charakteryzuje się taką samą prędkością pobierania, jak i wysyłania danych, co pozwala na szybkie przetwarzanie dużych ilości danych.

W dzisiejszych czasach Internet jest dla Twojej firmy niezbędnym narzędziem pracy, jeśli  cenisz sobie czas jaki można zaoszczędzić dzięki szybszej wymianie informacji, warto pomyśleć o profesjonalnym rozwiązaniu, jakim jest symetryczny dostęp do Internetu.

Decydując się na taką usługę, zyskujesz:

  • Taką samą pręd­kość wy­sy­ła­nia i po­bie­ra­nia da­nych
  • Sta­bil­nie dzia­ła­ją­cą usłu­gę, gwa­ran­cję dzia­ła­nia na po­zio­mie 99,8% w skali roku
  • Prze­pu­sto­wość łącza pre­cy­zyj­nie do­pa­so­wa­ną do po­trzeb Two­jej firmy
  • Ska­lo­wal­ność roz­wią­za­nia
  • Do­wol­ną ilość sta­łych ad­re­sów IP
  • Pomoc tech­nicz­ną 24h na dobę, 7 dni w ty­go­dniu, 365 dni w roku

INTERESUJE CIĘ NASZA OFERTA?

ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE PYTANIA!

Masz pytania dotyczące naszych produktów? Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub drogą e-mailową, nasi doświadczeni specjaliści odpowiedzą na wszystkie pytania.  Możesz również odwiedzić nas w Krakowie przy ulicy Klasztornej 31. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00.

TOP

Facebook

Google Plus