BUDOWA SIECI KOMPUTEROWYCH

Jesteś tutaj:

BUDOWA SIECI KOMPUTEROWYCH – SPRAWNE I BEZPIECZNE PODŁĄCZANIE NOWYCH URZĄDZEŃ

Rozwijająca się firma potrzebuje sprawnej i bezpiecznej sieci komputerowej. Regularnie pojawiająca się konieczność przyłączenia nowych drukarek, telefonów czy stanowisk komputerowych może stanowić problem przy dużej ilości urządzeń. Dobrze zbudowana sieć komputerowa to swoboda w podłączaniu nowych urządzeń. Dodatkowo zastosowanie odpowiednich systemów montażu podczas budowy sieci komputerowej w firmie pozwala na uzupełnienie brakującego okablowania bez robót budowlanych i dużych nakładów finansowych.

Nasza firma może stworzyć i rozbudować Twoją sieć komputerową. Przeprowadzimy Cię przez cały proces informatyzacji firmy! W ramach usług sieciowych oferujemy:

 • Budowę okablowania

 • Przy­łą­cza te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ne (in­ter­net, te­le­fon)
 • Do­star­cze­nie sprzę­tu – kom­pu­te­rów, ser­we­rów, ro­ute­rów itp.
 • Kon­fi­gu­ra­cję urzą­dzeń zgod­nie z wy­ma­ga­nia­mi klien­ta

 • Bu­do­wa­nie roz­wią­zań bez­prze­wo­do­wych WiFi

VPN W FIRMIE

Miliony pracowników codziennie wysyłają i odbierają maile, poszukują informacji w sieci, a także umieszczają w niej dane. Każde takie połączenie jest zagrożone i stwarza potencjalną szansę dla cyberprzestępców, których ofiarami często padają duże firmy. Dzięki VPN działania Twoich pracowników nie są widoczne dla innych.

KONFIGURACJA ROUTERA

KONFIGURACJA SERWERÓW

Jesteś przedsiębiorcą i szukasz najlepszego serwera dla swojej strony internetowej? Prowadzisz firmę i zależy Ci na tym, by Twoja strona internetowa była nie tylko wizytówką, ale również źródłem wiedzy dla potencjalnych klientów? Sprawdź naszą ofertę!

KONFIGURACJA KOMPUTERÓW

Masz pytania dotyczące usług sieciowych?

CO NAS WYRÓŻNIA NA TLE KONKURENCJI?

 • profesjonalny i doświadczony zespół
 • wysoka jakość usług
 • kompleksowe usługi informatyczne dla firm
 • atrakcyjne ceny
 • bezpieczeństwo danych
 • konsulting
 • wsparcie informatyczne zdalnie i stacjonarnie
 • wykluczanie sytuacji kryzysowych, np. awarii serwerów

ILE TO KOSZTUJE?

Sprawdź cenę naszej usługi budowy sieci komputerowej.

Interesują Cię nasze usługi?

Masz więcej pytań dotyczących naszej oferty?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami!